Τιμοκατάλογος Service

Τιμοκατάλογος service :

- Εγκατάσταση Υλικού, Εγκατάσταση Drivers ,Έλεγχος Καλής Λειτουργίας 30 €

- Σύνδεση Περιφερειακών Συσκευών 20 €

- Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων (Format) 30€

- Backup / Αντίγραφα Ασφαλείας 30€

 Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%